Người hỏi: Hà Vương Cường Email: havuongcuong_ctm**@.com Câu hỏi: Xin chào caulotobachthu.com! Tối qua mình nằm mơ thấy một quả bàng chín trên cây và mình đã hái xuống, trong giấc mơ mình thấy mình đã ăn rất ngon quả bàng đó. Không hiểu giấc mơ này có ý nghĩa và mình cũng hay chơi…

Read More