Người hỏi: Trần Nam Em Email: nguyentrannamem**@.com Câu hỏi: Xin chào caulotobachthu.com! Giấc mơ hôm qua mình nằm mơ thấy mình được nói chuyện và giao tiếp rất nhuẫn nhuyễn, tự tin mặt ngữ pháp với người nước ngoài. Đó là mình mơ ước bấy lâu nhưng vẫn không tài nào học được, tự nhiên…

Read More