Trứng nói chung là sản phẩm sinh sản của những động vật lưỡng cư, bò sát và các loại thuộc họ nhà chim. Trong số đó, quả trứng từ họ chim như trứng vịt, trứng gà, trứng đà điểu là các loại trứng phổ biến nhất trong đời sống của con người. Nó là nguồn…

Read More